بررسی فلسفه حجاب از جنبه های گوناگون

0

حجاب چیست ؟ حجاب یک نوع پوشش تعیین شده از نظر اسلام است و چه بر زن و چه بر مرد واجب است. زن و مرد از جنبه های مختلفی با هم یکسان هستند. مانند : خلقت از یک ذات و گوهر و بهره مندی از حقوق اجتماعی همانند تحصیل علم، آزادی قلم و بیان و… . ولی خب به خاطر قدرت جذابیت زن حجاب بر زنان بیشتر تاکید شده است. البته این مساله به این معنی نیست که مردان حجاب ندارند.

فلسفه حجاب

درست است که زن و مرد از خیلی جهات شبیه هم هستند اما  از لحاظ فیزیکی و روحی تفاوتهای فراوانی با هم دارند. بسیاری از این اختلافات باعث شده احکامی مثل حفظ و رعایت حجاب در زنان کمی پیچیده تر باشد. زن مظهر جمال و مرد مظهر شیفتگی است، پس به زن بیشتر باید گفت که خودت را نشان مردها نده.

فلسفه حجاب چیست
فلسفه حجاب چیست

فلسفه حجاب چیست ؟

به گزارش پایگاه صالحین حجاب در لغت به معنای مانع، پرده و پوشش آمده است. کاربرد اصلی این کلمه، بیش‎تر به معنی پرده است. پرده، وسیله‎ی پوشش است، ولی هر پوششی حجاب نیست؛ بلکه آن پوششی حجاب نامیده می‎شود که از طریق پشت پرده واقع شدن انجام گردد.

در این نوشتار مراد ما از حجاب، پوشش اسلامی است، و مراد از پوشش اسلامی زن، به عنوان یکی از احکام وجوبی اسلام، این است که زن، هنگام معاشرت با مردان، بدن خود را بپوشاند و به جلوه‎گری و خودنمایی نپردازد. فلسفه حجاب چیست ؟

ابعاد حجاب چیست ؟

حجاب، به معنای پوشش اسلامی بانوان، دارای دو بُعد ایجابی و سلبی است.

بُعد ایجابی آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبی آن، حرام بودن خودنمایی به نامحرم است و تا زمانی که این دو بعد در کنار هم نباشند حجاب معنی نمی دهد. گاهی ممکن است بُعد اول باشد، ولی بُعد دوم نباشد، اینجا حجاب به تحقق نرسیده است.

فلسفه حجاب از جنبه های روانی ، خانوادگی ، اجتماعی و حفظ ارزشهای زن

۱- آرامش روانی

حجاب باعث آرامش روانی می شود. نبودن حریم بین زن و مرد باعث افزایش آتش شهوت می گردد. وقتی جوانی افراد بدحجاب را مشاهده میکند ، غریزه جنسی که نیرومندترین غریزه انسان هست شعله ور می شود و او را آزار میدهد. در این صورت اگر به گناه کشیده نشود دچار بیماریهای عصبی و روانی میگردد. البته به گفته روانی وقتی کسی جز با ازدواج نیاز جنسی اش را تامین میکند باز هم دچار مشکلات روحی و روانی می شود. اسلام هم میخواهد همه در آرامش روحی و روانی کامل باشند. و راه این آرامش الف- حجاب ب – عدم چشم چرانی است.

۲-جلوگیری از ناهنجاریهای اجتماعی

اگر حجاب رعایت نشود موجب گسترش فحشاء ، فرزندان نامشروع و غیره میگردد و ناهنجاری های اجتماعی را پدید می آورد.

۳-استحکام پیوند خانوادگی

متاسفانه به گفته محققان و روانشناسان هر چه از حجاب دور شویم و هر چقدر برهنگی افزایش یابد طلاق و از هم پاشیدگی کانون خانواده بیشتر میشود. این گفته های منبع علمی دارند. فلسفه حجاب چیست ؟

۴- حفظ ارزشهای زن

با حجاب حفظ ارزشهایی زن به وقوع می پیوندد. حجاب زن باعث افزایش احترام  او خواهد شد و برعکس بدحجابی ارزش زن را پایین میبرد. میتوانید از اکثر مردان بپرسید. انها برای زنان با حجاب احترام بیشتری قایل هستند.

ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است

ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.