Browsing Tag

امام علی ( ع )

۴۰ حدیث از امام علی با ترجمه فارسی

امام علی (ع) اولین امام ما شیعیان و مظهر علم و صبر و بخشندگی و امانتداری و ... می باشند. ایشان یک نمونه واقعی از مرد در جهان بودند. امام علی (ع) سخنان و احادیث از خود به جای گذاشته اند که ما در نبود ایشان میتوانیم از این سخنان و احادیث در…